Nádražní 252/1, 693 01 Hustopeče

smetanova@aksmetanova.cz

+420 774 188 814

Cena

Cena za právní služby bude sjednána individuálně s ohledem na složitost a náročnost řešené věci. Lze sjednat jak hodinovou odměnu, kdy sazba hodinové odměny se pohybuje v rozmezí 1.800,- Kč2.500,- Kč za každou započatou hodinu, tak úkonovou odměnu, která je sjednána jednorázovou částkou za provedení konkrétního úkonu právní služby. V případě, že odměna advokáta není sjednána smluvně, řídí se její výše právním předpisem, a to konkrétně vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném a účinném znění. Nejsem plátcem DPH.

Adresa sídla

Nádražní 252/1, 693 01 Hustopeče

… nebo vyplňte formulář