Nádražní 252/1, 693 01 Hustopeče

smetanova@aksmetanova.cz

+420 774 188 814

Informace pro spotřebitele

Dovoluji si informovat klienty – spotřebitele o následujících právech spotřebitele a povinnostech advokáta ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb, je věcně příslušným orgánem Česká advokátní komora, web: www.cak.cz.

Advokát na žádost spotřebitele vydá doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby vydá advokát písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje. Advokát při komunikaci s klientem používá v souvislosti s uzavřenou smlouvou veřejnou komunikační síť, nevyužívá však pro tuto komunikaci telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou.