Nádražní 252/1, 693 01 Hustopeče

smetanova@aksmetanova.cz

+420 774 188 814

O mně

L

2012 – 2018

Studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity zakončené státní závěrečnou zkouškou

L

2016 – 2018

Právní asistent ve Vaše nároky.cz – zkušenosti v oblasti vymáhání pohledávek a odškodnění

L

2018 – 2021

Advokátní koncipientka advokátní kanceláře WIEDERMANN advokátní kancelář s.r.o.

L

od 2021

Složení advokátní zkoušky a založení vlastní AK se sídlem v Hustopečích

Studium práv jsem absolvovala na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, které jsem zakončila v roce 2018 státní závěrečnou zkouškou. Již při studiu jsem docházela na právní praxi ve společnosti Vaše nároky.cz, kde jsem na pozici právního asistenta získala zkušenosti především v oblasti vymáhání pohledávek a odškodnění.

Po dokončení magisterského studia jsem nastoupila na pozici advokátního koncipienta do advokátní kanceláře WIEDERMANN advokátní kancelář s.r.o. se sídlem v Brně. Zde jsem absolvovala tříletou praxi advokátního koncipienta. Během této praxe jsem nasbírala zkušenosti v různých odvětví práva, především pak z práva nemovitostí, a to nejen v oblasti převodů nemovitých věcí, ale rovněž v poskytování právní podpory pro developerské společnosti při realizaci jejich projektů.

V prosince 2021 jsem úspěšně složila advokátní zkoušku a následně se rozhodla věnovat advokacii jako samostatný advokát se sídlem v Hustopečích.