Nádražní 252/1, 693 01 Hustopeče

smetanova@aksmetanova.cz

+420 774 188 814

Služby

Poskytuji právní služby v oblasti Jihomoravského kraje, především v Hustopečích a okolí, a to jak jednotlivcům, tak podnikatelským subjektům. Specializuji se především na právo nemovitostí, občanské právo, rodinné právo, okrajově také obchodní právo a pracovní právo.

Právo nemovitostí

Prodáváte nemovitou věc a potřebujete sepsat kupní smlouvu spolu a zajistit úschovu kupní ceny? Nevíte si rady s procesem přepisu nemovitosti na katastru? Chcete darovat nemovitost, ale současně na nemovitosti zřídit služebnost? V oblasti převodu nemovitostí Vám nabízím zpracování, popř. kontrolu kupní, darovací či směnné smlouvy, rovněž jako vedení advokátní úschovy kupní ceny při prodeji / koupi nemovitosti a zpracování návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, jakožto i zastupování v katastrálním řízení. Neváhejte se na mě obrátit rovněž ve věcech zřízení / zrušení věcného břemene, nájmu a podnájmu nemovitých věcí, vyklizení nemovitosti, vypracování smlouvy o smlouvě budoucí kupní / o zřízení věcného břemene, prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám atd.

Kontaktní formulář
GDPR

Ozvěte se mi

Občanské právo

Občanské právo zahrnuje širokou škálu nejrůznějších životních situací, ve kterých můžete potřebovat odbornou právní radu, sepsání dokumentu nebo například zpracovat a podat žalobu a v takto zahájeném řízení zastupovat, nebo naopak se podané žalobě či vydanému rozhodnutí bránit podáním odvolání či odporu. Poskytuji právní služby i v této oblasti, která rovněž zahrnuje např.:

  • sepsání a kontrola smluv – kupní, darovací, směnná, zástavní, o zřízení věcného břemene (služebnosti), o zápůjčce, o úvěru, o nájmu movité i nemovité věci, o dílo, o narovnání, o zprostředkování, o uznání dluhu, o postoupení pohledávky a další;
  • vymáhání pohledávek (nároků ze smluv) – předžalobní výzva, žaloba, exekuční návrh
  • porušení předkupního práva
  • sousedské spory
  • nájemní a podnájemní vztahy
  • náhrada škody
  • vypořádání spoluvlastnictví

Rodinné právo

Rovněž v oblasti rodinného práva se na mě můžete obrátit o pomoc. Nabízím právní služby v oblasti rozvodů manželství, vypořádání společného jmění manželů, úpravy péče o nezletilé, úpravy styku s nezletilým, výživného apod.

Obchodní právo

Nabízím právní služby rovněž v oblasti obchodního práva. K nejčastěji řešeným životním situacím patří: sepsání smluvní dokumentace v rámci obchodního styku, převod obchodního podílu, založení společnosti s ručením omezeným, převod družstevního podílu, změny v obchodní společnosti a návrh na zápis těchto změn do obchodního rejstříku a další.

Pracovní právo

Mohu Vám pomoci se sepsáním pracovní smlouvy, výpovědi z pracovního poměru, řešení neplatně dané výpovědi z pracovního poměru, a rovněž například s nároky vůči zaměstnavateli v případě pracovního úrazu a další.

"

Pojďme to prokonzultovat.

Adresa sídla

Nádražní 252/1, 693 01 Hustopeče

… nebo vyplňte formulář